PROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD TADEUSIEWICZ

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Absolwent Wydziału Elektrycznego AGH (1971) doktorat (1975), habilitacja (1980) i tytuł profesorski (1986) też na tym wydziale. Trzykrotnie wybrany na stanowisko rektora AGH (1989 – 2005), członek PAN i PAU a także kilku europejskich akademii nauk. Trzykrotnie wybrany Prezesem Krakowskiego Oddziału PAN. Doktor Honoris Causa 14 uczelni krajowych i zagranicznych. Członek-założyciel i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek-założyciel i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. 


Obok badań naukowych i wykładów na AGH (prowadzonych do dziś) przez ponad 30 lat wykładał informatykę także na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) oraz okresowo w Akademii Medycznej (obecnie Collegium Medicum UJ). Obok wielu innych tematów badawczych zajmował się także problematyką sztucznej inteligencji, a zwłaszcza sieci neuronowych. Wniósł też duży wkład do rozwoju metod komputerowego przetwarzania, rozpoznawania i automatycznego rozumienia obrazów medycznych.


Dorobek naukowy: Książki, których był autorem lub współautorem 113, książki, w których był redaktorem 58, publikacje naukowe 1161 artykułów, 766 felietonów i artykułów popularnonaukowych, popularyzacja wiedzy w Internecie 186 wpisów na blogu, publicystyka 160 artykułów.
Promotor 75 obronionych rozpraw doktorskich, recenzent 314 doktoratów, 160 habilitacji i 149 wniosków o tytuł profesorski. Napisał i opublikował 5 książek dla dzieci, popularyzujących naukę i technikę.