dr Agata Jurkowska
Akademia Górniczo - Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Moja przygoda z geologią zaczęła się, kiedy miałam 12 lat i razem z tatą jeździłam po podkrakowskich kamieniołomach w poszukiwaniu skamieniałości. Obecnie prowadzę badania nie tylko w Polsce, ale również na Madagaskarze. Dużo podróżuję (byłam już w Rosji, Tanzanii, Maroku).Geologia to nie tylko mój zawód, ale także pasja. To wspaniała nauka, która pozwala przenieść się do odległych czasów, gdy na terenie Polski było morze z potężnymi rafami i ogromnymi amonitami.

Bardzo lubię uczyć, szczególnie najmłodszych. Od kilku lat organizuję warsztaty i pokazy, mające na celu popularyzowanie nauk przyrodniczych. Do tej pory, przy współpracy z Kinem Orange IMAX udało mi się zorganizować między innymi Dni Ziemi (Kraków 2009), warsztaty geologiczne (Kraków 2009), speleologiczne (Kraków 2009), kartograficzne (Kraków 2009), ekologiczne (Kraków 2009) oraz warsztaty w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie (2009, 2010) a także „annogórskie spotkanie na wulkanie” (2010). W lutym 2012 r. zostałam laureatem konkursu "Popularyzator Nauki" organizowanego przez serwis Polskiej Agencji Prasowej Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa.